To tvrdí Lukáš Vasilek, hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru, s nímž dnes odcestoval do Labské filharmonie v německém Hamburku. A o čem je řeč? O Mahlerově Symfonii č. 8 Es dur, známé také pod názvem Symfonie tisíců.

Nastudování Mahlerovy Osmé patří vždy k velkým hudebním i společenským událostem. Opulentní skladatelovo dílo bylo napsáno pro tři sólové soprány, dva sólové alty, sólový tenor a sólový bas, dva smíšené sbory, jeden sbor dětský a pochopitelně také velký orchestr, jímž je v tomto případě Orchestr Labské filharmonie.
Hlavní sbormistr Lukáš Vasilek, s nímž Symfonii č. 8 sbor nazkoušel, říká: „Mahlerova ‚Osmička‘ je sváteční skladba, která se uvádí jen výjimečně, a být u toho znamená vždycky velký zážitek. Když se navíc sejde světový dirigent se špičkovými sbory, vynikajícím orchestrem a hvězdnými sólisty, k tomu v Labské filharmonii, obrovská umělecká událost je zaručena.“
Dirigovat celkem trojici koncertů bude Semjon Byčkov, šéfdirigent České filharmonie, jedním z oslnivých sólistů bude Adam Plachetka, v současnosti ve světě jeden z nejžádanějších českých operních pěvců.