Pražský filharmonický sbor nastudoval pod vedením svého hlavního sbormistra Lukáše Vasilka provedení dvou náročných skladeb, Friede auf Erden od Arnolda Schönberga a Čtvrtou symfonii od Charlese Ivese. Sbor se opět představí v ikonické hamburské koncertní hale Elbphilharmonie a jako v předchozím vystoupení jej i tentokrát doprovodí NDR Elbphilharmonie Orchester. Koncerty se konají 26. a 27. května 2024 a dirigovat je bude proslulý Alan Gilbert.

Skladatel Arnold Schönberg napsal Friede auf Erden (Mír na zemi) pro smíšený sbor a orchestr. Dílo obsahuje náročné sborové party. Premiéra skladby se konala v roce 1911 v Rakousku. Friede auf Erden je považována za jedno z významných děl Schönbergovy rané tvorby a často se zpívá a cappella, což se vztahuje i na toto hamburské provedení.

Charles Ives komponoval Čtvrtou symfonii mezi lety 1910-1925. Dílo je proslulé svou složitou strukturou a experimentálním přístupem k harmonii a orchestraci. Ivesovi byly inspirací různé hudební motivy, včetně lidových písní a hymnů. Premiéra tohoto náročného kusu se konala až 11 let po Ivesově smrti, v roce 1965 v Carnegie Hall. Čtvrtá symfonie je pozoruhodná díky inovativnímu použití polytonality a polyrytmu a je považována za jedno z nejvýznamnějších děl amerického modernismu, které ovlivnilo mnoho pozdějších skladatelů.